CENOVNIK

REDNI BROJNAZIV USLUGECENA
01.LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE B KATEGORIJE

3000

02.LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE C KATEGORIJE3500
03.LEKARSKO UVERENJE ZA ORUŽJE 2500
04.OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI4000
05.LEKARSKO UVERENJE ZA POSAO2500
06.LEKARSKO UVERENJE ZA POSAO SA RIZIKOM

4000

07.LEKARSKO UVERENJE ZA HRANITELJSTVO

3500

08.

LEKARSKO UVERENJE ZA STARATELJSTVO

3500

09.

LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU1500

10.

LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS NA FAKULTET2500

11.

DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA ZA VOZAČE

1000

12.

PREGLED KARDIOLOGA

4000

13.

PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM SRCA

6000

14.

HOLTER EKG MONITORING5000

15.

PREGLED PULMOLOGA-ALERGOLOGA4000

16.

ALERGO TESTOVI2000

17.

PREGLED GASTROENTEROLOGA3000

18

GASTROSKOPIJA7000

19.

KOLONOSKOPIJA11000

20.

KOLONOSKOPIJA U ANESTEZIJI13000

21.

PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE

2000

22.

PREGLED ENDOKRINOLOGA

4000

23.

PREGLED ENDOKRINOLOGA SA UTRAZVUKOM ŠTITASTE ŽLEZDE

6000

24.

PREGLED FIZIJATRA3000

25.

ULTRAZVUK ABDOMENA

3000

26.

ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE

2500

27.

ULTRAZVUK DOJKE

3000

28.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

3000

29.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU

3000

30.

PERIODIČNI PREGLED RADNIKA3000

31.

PERIODIČNI PREGLED PROFESIONALACA3500

32.

PREGLED ORTOPEDA3000

33.

PREGLED PSIHOLOGA3000

34.

PROCENA RADNE SPOSOBNOSTI2500

35.

PERIODIČNI PREGLED RADNIKA3000

36.

GINEKOLOGIJA /

37.

DEČIJI PULMOLOG/

38.

SPIROMETRIJA

1500

39.

HOLTER KRVNOG PRITISKA

2500

40.

PREGLED VASKULARNOG HIRURGA SA DOPLEROM

4000

41.

IZDRADA ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA FIRME

1500

42.

OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA FIRME OSNOVNI NIVO

3000

43.

OBUKA IZ PRVE POMOCI ZA FIRME NAPREDNI NIVO

4000

44.

 CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED

1500

* NAPOMENA - Sve cene su izražene u dinarima