CENOVNIK

REDNI BROJ

NAZIV USLUGECENA
01.LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE B KATEGORIJE

3000

02.LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE C KATEGORIJE

4000

03.LEKARSKO UVERENJE ZA ORUŽJE 2500
04.OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI4000
05.LEKARSKO UVERENJE ZA POSAO2500
06.

LEKARSKO UVERENJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA RIZIKOM

4000

LEKARSKO UVERENJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA BEZ RIZIKA

3000

07.LEKARSKO UVERENJE ZA HRANITELJSTVO

3500

08.

LEKARSKO UVERENJE ZA STARATELJSTVO

3500

09.

LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU1500

10.

LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS NA FAKULTET2500

11.

DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA ZA VOZAČE

1000

12.

PREGLED KARDIOLOGA

4000

13.

PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM SRCA

6000

14.

KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA, ENDOKRINOLOGA

3500

15.

HOLTER EKG MONITORING5000

16.

PREGLED PULMOLOGA-ALERGOLOGA4000

17.

ALERGO TESTOVI2000

18.

PREGLED GASTROENTEROLOGA

3500

19

GASTROSKOPIJA7000

20.

KOLONOSKOPIJA11000

21.

KOLONOSKOPIJA U ANESTEZIJI13000

22.

PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE

2000

23.

PREGLED ENDOKRINOLOGA

4000

24.

PREGLED ENDOKRINOLOGA SA UTRAZVUKOM ŠTITASTE ŽLEZDE

6000

25.

PREGLED FIZIJATRA3000

26.

ULTRAZVUK ABDOMENA

3000

27.

ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE

2500

28.

ULTRAZVUK DOJKE

3000

29.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

3000

30.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU

3000

31.

PERIODIČNI PREGLED RADNIKA3000

32.

PERIODIČNI PREGLED PROFESIONALACA3500

33.

PREGLED ORTOPEDA3000

34.

PREGLED PSIHOLOGA3000

35.

PROCENA RADNE SPOSOBNOSTI2500

36.

PERIODIČNI PREGLED RADNIKA3000

37.

GINEKOLOGIJA /

38.

DEČIJI PULMOLOG/

39.

SPIROMETRIJA

1500

40.

HOLTER KRVNOG PRITISKA

2500

41.

PREGLED VASKULARNOG HIRURGA SA DOPLEROM

4000

42.

IZDRADA ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA FIRME

1500

43.

OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA FIRME OSNOVNI NIVO

3000

44.

OBUKA IZ PRVE POMOCI ZA FIRME NAPREDNI NIVO

4000

45.

 CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED

1500

46.

PREGLED DERMATOVENEROLOGA

3000

47.

PREGLED DERMATOVENEROLOGA SA DERMOSKOPIJOM

4000

* NAPOMENA - Sve cene su izražene u dinarima