CENOVNIK

REDNI BROJ

NAZIV USLUGECENA
01.LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE B KATEGORIJE

3000

02.LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE C KATEGORIJE

4000

03.LEKARSKO UVERENJE ZA ORUŽJE 2500
04.OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI4000
05.LEKARSKO UVERENJE ZA POSAO2500
06.

LEKARSKO UVERENJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA RIZIKOM

4000

07.

LEKARSKO UVERENJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA BEZ RIZIKA

3000

08.

LEKARSKO UVERENJE ZA HRANITELJSTVO

3500

09.

LEKARSKO UVERENJE ZA STARATELJSTVO

3500

10.

LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU1500

11.

LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS NA FAKULTET2500

12

DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA ZA VOZAČE

1000

13.

PREGLED KARDIOLOGA

4000

14.

PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM SRCA

6000

15.

KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA, ENDOKRINOLOGA

3500

16.

HOLTER EKG MONITORING5000

17.

PREGLED PULMOLOGA-ALERGOLOGA4000

18.

ALERGO TESTOVI2000

19.

PREGLED GASTROENTEROLOGA

3500

20

GASTROSKOPIJA7000

21.

KOLONOSKOPIJA11000

22.

KOLONOSKOPIJA U ANESTEZIJI13000

23.

PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE

2000

24.

PREGLED ENDOKRINOLOGA

5000

25.

PREGLED ENDOKRINOLOGA SA UTRAZVUKOM ŠTITASTE ŽLEZDE

6000

26.

PREGLED FIZIJATRA3000

27.

ULTRAZVUK ABDOMENA

3000

28.

ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE

2500

29.

ULTRAZVUK DOJKE

3000

30.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

3000

31.

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU

3000

32.

PERIODIČNI PREGLED RADNIKA3000

33.

PERIODIČNI PREGLED PROFESIONALACA3500

34.

PREGLED ORTOPEDA3000

35.

PREGLED PSIHOLOGA3000

36.

PROCENA RADNE SPOSOBNOSTI2500

37.

PERIODIČNI PREGLED RADNIKA3000

38.

KOMPLETAN GINEKOLOŠKI PREGLED

8000

39.

DEČIJI PULMOLOG

4000

40

SPIROMETRIJA

1500

41.

HOLTER KRVNOG PRITISKA

2500

42.

PREGLED VASKULARNOG HIRURGA SA DOPLEROM

4000

43.

IZDRADA ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA FIRME

1500

44.

OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA FIRME OSNOVNI NIVO

3000

45.

OBUKA IZ PRVE POMOCI ZA FIRME NAPREDNI NIVO

4000

46.

 CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED

1500

47.

PREGLED DERMATOVENEROLOGA

3000

48.

PREGLED DERMATOVENEROLOGA SA DERMOSKOPIJOM

4000

* NAPOMENA - Sve cene su izražene u dinarima