Pored individualnih specijalističkih pregleda, u zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Lukić Medica obavljaju se i individualni sistematski pregledi kao i sistematski pregledi zaposlenih u firmama.

Postoji mogućnost da se, pored već definisanih paketa usluga, sadržaj sistematskih pregleda kreira u skladu sa potrebama i željama firmi i pojedinaca.

OBAVLJAMO sledeće vrste specijalističkih pregleda

OPŠTA MEDICINA

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

TERAPIJSKE UGLUGE

KARDIOLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

PULMOLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

NEUROLOGIJA

GINEKOLOGIJA

PEDIJATRIJA

ORTOPEDIJA

PSIHOLOG

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Mi brinemo o Vašem zdravlju